Usługi audytorskie

Audyt to szeroko pojęte działania mające na celu usprawnienie firmy, nie tylko sprawdzenie rachunków i sprawozdań. Naszym celem jest efektywne doradzanie klientom w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych, w tym celu szczegółowo analizujemy strategię firmy, słabe i mocne strony oraz zasady jej funkcjonowania. Naszymi klientami są specjaliści cenieni na polskim i zagranicznym rynku, liderzy w dziedzinach ubezpieczeń, telekomunikacji, telekomunikacji, bankowości, reklamy i mediów, przemysłu paliwowego oraz przemysłu ciężkiego i energetyki oraz wiele innych.

Kompetencje dobrego audytora

Specjalizujemy się w świadczeniu usług poświadczających, związanych z systemami kontroli wewnętrznej w firmach, zarządzamy ryzykiem nadużyć, prowadzimy audyt dochodzeniowy oraz informatykę śledczą, zapobiegamy działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom. Doradzamy w zakresie spraw spornych i ekspertyzy finansowej, zapewniamy również zgodność z regulacjami oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Ponadto oferujemy doradztwo z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz wdrażania procesu MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej).

Cechuje nas bezpośrednia współpraca z klientami oraz naszymi zespołami audytowymi. Ponadto pracujemy nad wdrożeniem i wykorzystaniem globalnych narzędzi w sprawozdawczości, przetwarzamy oraz analizujemy dane finansowe klientów audytowych. Przeprowadzamy procedury i badania przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi.

Najważniejszy jest dla nas otwarty umysł, nastawienie na rozwój, chęć zdobywania nowych umiejętności i ciągłe doskonalenie się. Ponadto cenimy zdolności analityczne oraz umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów. Wiemy, że audyt to nie tylko liczby i księgowość, dlatego cenimy pracę zespołową, a umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami to nasz priorytet.

Dodaj komentarz