Przetwarzanie danych osobowych, czyli oświadczam, że akceptuję

W czasie, gdy wiele wszelkiego rodzaju transakcji oraz usług rozliczanych jest droga internetową każdego dnia tysiące konsumentów zawierają umowy z dostawcami towarów oraz usług. Rzadko jednak zdają sobie oni sprawę, iż za każdym razem muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Praktycznie w każdym wypadku takie klauzule stanowią integralną część umowy i są umieszczane zwykle jako ostatni punkt przed zawarciem ostatecznym umowy. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób i przez jak długo dane osobowe są przetwarzane.

Co oznacza stwierdzenie ”przetwarzanie danych osobowych”?

W świetle aktualnie obowiązujących praw przetwarzanie danych osobowych stanowi nieodzowną część każdej zawieranej transakcji między przedsiębiorstwem a kontrahentem (konsumentem). Zwykle przedstawiony jest on w formie dobrowolnej zgody, bez której udzielenia większość umów może nie zostać pomyślnie sfinalizowana. Pomimo to wiele osób może zdziwić fakt, iż takowe wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
Wedle zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych strona będąca przedsiębiorstwem (sprzedający) może (lecz nie musi) obowiązkowo informować kontrahenta o przetwarzaniu jego danych osobowych. Zatem jeśli administrator baz danych w danym przedsiębiorstwie nie uzna za stosowne, aby informować swoich kontrahentów tj. klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych, nie ma żadnego odgórnego obowiązku udzielania takich informacji kontrahentom. W rzeczywistości jednak sytuacja wygląda tak, iż w celu pozyskania jak największej liczby klientów przedsiębiorstwa informują swoich kontrahentów na temat przetwarzania ich danych osobowych.

W jakich sytuacjach należy obowiązkowo zawrzeć taką klauzulę informacyjną?

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest jednak obowiązkowa i musi zostać umieszczona w umowie w niektórych przypadkach. Najbardziej znanym przypadkiem konieczności umieszczenia tej klauzuli w umowie jest sytuacja, gdy dane osobowe kontrahenta są przetwarzane przez inne powiązane z pierwotnym przedsiębiorstwem podmioty gospodarcze. Ma od najczęściej odzwierciedlenie w sytuacji kiedy dane osobowe kontrahenta są przetwarzane w celach marketingowych lub służące jako kontrahent dla innych podmiotów gospodarczych.

Często jednak zdarza się, iż przedsiębiorcy łamią obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych swoich kontrahentów. Głównym powodem takich działań jest chęć utrzymania jak największego grona klientów przez jak najdłuższy czas. Wówczas nie mają oni świadomości, iż ich dane przetwarzane są przez inne podmioty i mogą być wykorzystane bez ich wiedzy. Jeśli tak sytuacja będzie miała miejsce kontrahent może skierować sprawę do sądu celem wyjaśnienia całej sytuacji i żądania ewentualnych odszkodowań z tego tytułu.
Dlatego też za każdym razem przy podpisywaniu wszelkiego rodzaju umowy należy sprawdzić i upewnić się, czy dane osobowe będą przetwarzane, a jeśli tak – przez jaki okres czasu. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji w przyszłości i zaowocuje dobrą współpracą pomiędzy dwiema stronami kontraktu lub umowy.

Dodaj komentarz