Czym zajmuje się administrator bezpieczeństwa informacji?

Ochrona danych osobowych bez wątpienia jest jedną z najważniejszych kwestii dla każdej firmy prowadzącej działalność gospodarczą. Ze względów prawnych dane osobowe zarówno klientów jak i pracowników danego przedsiębiorstwa muszą być chronione, toteż istnieje zawód administratora bezpieczeństwa informacji. Pełni on kluczową rolę w odpowiednim działaniu każdego przedsiębiorstwa bez względu na jego wielkość czy liczbę obsługiwanych klientów.… Czytaj dalej »

Zaliczka w transakcjach między przedsiębiorstwami – wszystko co należy wiedzieć!

Jednym z najczęstszych sposobów do zabezpieczenia przed nagłymi i niespodziewanymi zdarzeniami transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami jest stosowanie tzw. zaliczki. Mechanizm ten jest  bardzo popularny i stanowi jeden z gwarantów zawarcia transakcji bez niepotrzebnych komplikacji. Warto zatem wiedzieć dlaczego taki mechanizm jest powszechnie stosowany i jakie są ewentualne konsekwencje braku zastosowania zaliczki. Po co stosowana jest zaliczka?… Czytaj dalej »

Klauzule niedozwolone w umowach między przedsiębiorcami – co należy wiedzieć?

W celu zawarcia transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem niezbędne jest stworzenie umowy cywilno-prawnej pomiędzy dwoma podmiotami, która jest podstawą zawieranej współpracy. Należy wiedzieć, iż w relacji przedsiębiorca-konsument to przedsiębiorca jest wygraną stroną, ze względu na to, iż posiada on fachową wiedze oraz doświadczenie, a przede wszystkim zna cechy danego produktu, który sprzedaje. Czym są niedozwolone… Czytaj dalej »

Przetwarzanie danych osobowych, czyli oświadczam, że akceptuję

W czasie, gdy wiele wszelkiego rodzaju transakcji oraz usług rozliczanych jest droga internetową każdego dnia tysiące konsumentów zawierają umowy z dostawcami towarów oraz usług. Rzadko jednak zdają sobie oni sprawę, iż za każdym razem muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Praktycznie w każdym wypadku takie klauzule stanowią integralną część umowy i są umieszczane zwykle… Czytaj dalej »

Odsetki za opóźnienie w spłacie – jak ich uniknąć?

Definicja odsetek za opóźnienie Odsetki za opóźnienie mogą być rozumiane jako sankcja dla dłużnika za nieterminowe regulowanie płatności. Warto tu zaznaczyć, że samo nieterminowe regulowanie płatności rodzi sankcję w postaci możliwości dochodzenia odsetek przez wierzyciela z mocy prawa. Co to oznacza? Iż nie trzeba zawierać w umowie postanowienia o odsetkach za opóźnienie, bowiem ustawodawca przewidział… Czytaj dalej »

Proszę czytelny podpis – o podpisach słów kilka

Podpis jest integralną częścią każdej podpisywanej przez nas umowy, potwierdzeniem każdego dokumentu, aneksu oraz wniosku, który składamy. Swoim podpisem zgadzamy się na wszystko, co idzie w parze z postanowieniami dokumentu i potwierdzamy przeczytanie, zrozumienie i zgodę na to, co ze sobą niesie. Jest to nasza pieczęć. Kiedy podpisy są niezbędne? Jak wcześniej wspomniano podpisujemy wszystkie… Czytaj dalej »

Doradztwo biznesowe

Nasz zespół to jeden z najszybciej rozwijających się zespołów Doradztwa Biznesowego w Polsce, który cieszy się zaufaniem największych polskich i zagranicznych firm z branży energetycznej, paliwowej, finansowej i telekomunikacyjnej. Ponadto cechuje nas najlepsza reputacja wśród firm świadczących usługi poprawy wydajności i zarządzania ryzykiem (według rankingu 100 TOP Menedżerów największych firm w Polsce). Jesteśmy specjalistami w… Czytaj dalej »

Doradztwo transakcyjne

Wyróżnienie za najlepszą transakcję infrastrukturalną w Europie Środkowej i Wschodniej – EMEA Finance Magazine „Najlepszy doradca ds. wycen w Polsce” – według magazynu Acquisition „Doradca roku europejskiego rynku fuzji i przejęć” – trzy razy z rzędu, według rankingu Mergermarket i Financial Times Specjalizujemy się w przedstawianiu klientowi pełnego obrazu sytuacji przy podejmowaniu ważnych decyzji, mających… Czytaj dalej »

Doradztwo podatkowe (Tax)

„Najlepsza Firma Doradztwa Podatkowego w Polsce” – według Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Nasz „najbardziej utytułowany zespół specjalistów ds. podatków” to między innymi 7 doradców podatkowych, których wyróżniono nagrodami indywidualnymi, a 3 z nich zajęło pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Każdy nasz doradca podatkowy jest również doradcą biznesowym, potrafiącym znakomicie poruszać się relacjach… Czytaj dalej »

Usługi audytorskie

Audyt to szeroko pojęte działania mające na celu usprawnienie firmy, nie tylko sprawdzenie rachunków i sprawozdań. Naszym celem jest efektywne doradzanie klientom w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych, w tym celu szczegółowo analizujemy strategię firmy, słabe i mocne strony oraz zasady jej funkcjonowania. Naszymi klientami są specjaliści cenieni na polskim i zagranicznym rynku, liderzy w dziedzinach… Czytaj dalej »